TISK

Stroje pro lití kovů

Tlakové licí stroje řady TL

Tlakové licí stroje řady TL s horizontální studenou komorou jsou určeny pro lití součástí pod tlakem ze slitin hliníku nebo zinku.. Tlakové licí stroje řady TL6 jsou vybaveny multiplikátorem. Tlakové licí stroje řady TL s horizontální studenou komorou jsou určeny pro lití součástí pod tlakem ze slitin hliníku nebo zinku. Uzavírací síla je 2500 až 7500 kN. Stroje jsou vhodné pro odlitky střední až vysoké složitosti a nabízí velkou flexibilitu a široké možnosti vyladění licího procesu.

Tlakový licí stroj TL6-400

Tlakový licí stroj TL6-750

Nízkotlaké licí stroje řady NTL

Nízkotlaké licí stroje řady NTL jsou vybaveny nízkotlakou dávkovací pecí CACT 500 Al, od firmy Realistic a.s. a slouží k odlévání odlitků z hliníku a jeho slitin. Stroj NTL je dodáván jako samostatný stroj nebo může být umístěn na již instalovanou nízkotlakou pec.

Nízkotlaký licí stroj NTL III

Nízkotlaký licí stroj NTL III

Gravitační licí stroje NLS a PLS

Na základě zkušeností s gravitačním odléváním hliníkových slitin do ocelové formy bylo zjištěno, že při řadě odlitků je výhodné, aby při odlévání se forma z vertikální polohy současně přetáčela do polohy horizontální. Tento způsob podstatně sníží pórovitost a tím i zmetkovitost výrobku. Snížení zmetkovitosti je velmi podstatné, takže rozdílná koncepce odlévacího stroje proti běžným strojům pro kokilové lití je opodstatněná. Za tímto účelem byla vyvinuta pracoviště pro kokilové lití s uzavírací sílou 500 kN typ PLS 2x50-2 a NLS-1, která zajišťují tuto technologii.

Naklápěcí licí stroj PLS 2

Naklálěcí stroj NLS 1