TISK

Automatizovaná pracoviště

Pracoviště tlakového lití

Vizualizace pracoviště

Vizualizace pracoviště

Automatizované pracoviště tlakového licího stroje řady ATL je určeno pro plně automatizovaný pracovní cyklus. Řízení celého AP jako celku je provedeno centrálním řídícím systémem, který je součástí řídícího systému tlakového licího stroje, což umožňuje ovládat a kontrolopvat všechna zařízení AP z jednoho místa.

Pracoviště pro lití rotorů elektromotorů

Polo automatizované či plně automatické pracoviště je určené především pro výrobu rotorových klecí elektrických motorů . Pro dosažení maximální kvality rotoru elektromotoru je jako nejoptimálnější technologie volena technologie vertikálně umístěné licí komory a tedy celého tlakového licího stroje. Stejně jako u horizontálního provedení je možná volba velikosti stroje v rozsahu 250 – 750 tun uzavírací síly a volba technologického cyklu , tedy sestavy je dle požadavku zákazníka .

Odlitek rotoru

Stroj STLR 400 určený k lití rotorových klecí