tisk stránky

Pracoviště pro lití rotorů elektromotorů

STLR-400 - vlastní verikální licí stroj

Polo automatizované či plně automatické pracoviště je určené především pro výrobu rotorů elektromotorů technologií tlakovým zaléváním hliníku do rotorových klecí. Pro dosažení maximální kvality rotoru elektromotoru je jako nejoptimálnější technologie volena technologie vertikálně umístěné licí komory a tedy celého tlakového licího stroje. Stejně jako u horizontálního provedení je možná volba velikosti stroje v rozsahu 250 – 750 tun uzavírací síly a volba technologického cyklu, tedy sestavy je dle požadavku zákazníka.

Složení pracoviště

  • » Vlastní lis STLR
  • » Paketovací lis
  • » Hřídelový lis
  • » Chladicí linka
  • » Čistící linka
  • » Tavící pec
  • » Dávkovací pec
  • » Manipulační roboty

Přehled produktů