tisk stránky

Systémy pro manipulaci s formami

Zařízení pro výměnu forem RVF

Naše nabídka zahrnuje několik zařízení pro manipulaci s formami, ať už se jedná o automatické zavážení formy do lisu, obracečky forem nebo zařízení pro testování forem.

Zařízení pro výměnu forem RVF

Automatické zařízení pro výměnu formy RVF se skládá z plošiny pro přípravu formy, řídicího systému propojeného se systémem lisu, zavážecích kladek a středicích klínů. Nosnost zařízení je standardně 50 tun a zařízení je tak více než vhodné pro velké formy plastikářských lisů, převážně v oblasti automotive. Použitím tohoto zařízení se minimalizuje ztrátový čas potřebný pro výměnu a temperaci formy na vstřikovacím lise. Konstrukčně lze toto zařízení upravit na jakýkoliv typ vstřikovacího stroje a formy. Nabízíme také dvojitou verzi, která umožňuje obsluhovat dva lisy.

Testovací zařízení řady TS

Testovací zařízení je určeno pro základní manipulační úkony při opravách údržbě forem nebo k základnímu testování forem, podobně jako tušírovací lis. Formy, nebo jejich části, je možno od sebe oddělovat, provádět testovací zalisování silou až 300 kN, nebo sklápět v rozsahu 0 až 90°.

Otáčecí zařízení SnOK

Stroj SnOK je navržen k otáčení forem v rozsahu 0 až 180° oběma směry. Formy je na základní desku možno upínat hydraulickými upínkami nebo šrouby. Nosnost zařízení je 5000 kg. Uplatnění najde především při údžbě forem, kdy je díky velkým otvorům v základní desce možno čistit nebo opravovat jinak nepřístupné části.


Přehled produktů